• Công Ty TNHH Thanh Bình - Chuyên: Bình Thủy Tinh, Hũ Ngâm Sâm, Bình Sâm Hàn quốc, Bình Sâm Việt, Các loại thảo mộc...Hotline: 0963 665 345-0931 665 345-0945 695 345 (Mr.Bình) , Địa Chỉ: 119/24 Đường Bùi Quang Là, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP HCM.

Bình Hàn Quốc

Bình Bầu 2 lít - N33
Bình Bầu 2 lít - N33
215.000 VNĐ225.000 VNĐ
Bình Tròn 2 Lít - N84
Bình Tròn 2 Lít - N84
295.000 VNĐ305.000 VNĐ
Bình Trụ 2 lít - N36
Bình Trụ 2 lít - N36
215.000 VNĐ225.000 VNĐ
Bình Bầu 2 lít - N28
Bình Bầu 2 lít - N28
235.000 VNĐ245.000 VNĐ
Bình Trụ 2 lít - N22
Bình Trụ 2 lít - N22
245.000 VNĐ255.000 VNĐ
Bình Trụ 1.5 Lít - N61
Bình Trụ 1.5 Lít - N61
205.000 VNĐ215.000 VNĐ
Bình Tròn 180mL - N55
Bình Tròn 180mL - N55
90.000 VNĐ100.000 VNĐ
Bình Tròn 250mL - N62
Bình Tròn 250mL - N62
85.000 VNĐ95.000 VNĐ
Bình Tròn 360mL - N54
Bình Tròn 360mL - N54
95.000 VNĐ105.000 VNĐ
Bình Chai Lọ 450mL - N96
Bình Chai Lọ 450mL - N96
120.000 VNĐ130.000 VNĐ
Bình Tròn 500mL - N30
Bình Tròn 500mL - N30
125.000 VNĐ135.000 VNĐ
Bình Tròn 500 Ml - N53
Bình Tròn 500 Ml - N53
125.000 VNĐ135.000 VNĐ
Bình Bầu 600 ml - N32
Bình Bầu 600 ml - N32
120.000 VNĐ130.000 VNĐ
Bình Bầu 660 Ml - N29
Bình Bầu 660 Ml - N29
130.000 VNĐ140.000 VNĐ
Bình Chai Lọ 750ML - N67
Bình Chai Lọ 750ML - N67
145.000 VNĐ155.000 VNĐ
Bình Bầu 750mL - N107
Bình Bầu 750mL - N107
135.000 VNĐ145.000 VNĐ
Bình Bầu 800 Ml - N31
Bình Bầu 800 Ml - N31
130.000 VNĐ140.000 VNĐ
Bình Tròn 800 Ml - N52
Bình Tròn 800 Ml - N52
155.000 VNĐ165.000 VNĐ
Bình Trụ 860 Ml - N76
Bình Trụ 860 Ml - N76
165.000 VNĐ175.000 VNĐ
Bình Tròn 900 Ml - N93
Bình Tròn 900 Ml - N93
185.000 VNĐ195.000 VNĐ
Bình Trụ 2.1 Lít - N73
Bình Trụ 2.1 Lít - N73
245.000 VNĐ255.000 VNĐ
Bình Tròn 2.3 Lít - N110
Bình Tròn 2.3 Lít - N110
245.000 VNĐ255.000 VNĐ
Bình Trụ 2.4 Lít - N26
Bình Trụ 2.4 Lít - N26
275.000 VNĐ285.000 VNĐ
Bình Bầu 2.4 Lít - N63
Bình Bầu 2.4 Lít - N63
215.000 VNĐ225.000 VNĐ
Bình Bầu 2.5 Lít - N20
Bình Bầu 2.5 Lít - N20
245.000 VNĐ255.000 VNĐ
Bình Trụ 2.5 Lít - N21
Bình Trụ 2.5 Lít - N21
255.000 VNĐ265.000 VNĐ
Bình Bầu 2.5 Lít - N27
Bình Bầu 2.5 Lít - N27
250.000 VNĐ260.000 VNĐ
Bình Trụ 2.5 Lít - N35
Bình Trụ 2.5 Lít - N35
235.000 VNĐ245.000 VNĐ
Bình Tròn 2.5 Lít - N85
Bình Tròn 2.5 Lít - N85
330.000 VNĐ340.000 VNĐ
Bình Trụ 2.5 Lít - N88
Bình Trụ 2.5 Lít - N88
325.000 VNĐ335.000 VNĐ
Bình Trụ Bầu 2.5 Lít - N120
Bình Trụ Bầu 2.5 Lít - N120
235.000 VNĐ245.000 VNĐ
Bình Trụ Bầu 2.5 Lít - N121
Bình Trụ Bầu 2.5 Lít - N121
235.000 VNĐ245.000 VNĐ
Bình Ovan 3 Lít - N39
Bình Ovan 3 Lít - N39
340.000 VNĐ350.000 VNĐ
Bình OVan 3 Lít - N41
Bình OVan 3 Lít - N41
340.000 VNĐ350.000 VNĐ
Bình Trụ 3 Lít - N48
Bình Trụ 3 Lít - N48
295.000 VNĐ315.000 VNĐ
Bình Bầu 3 Lít - N57
Bình Bầu 3 Lít - N57
310.000 VNĐ320.000 VNĐ
Bình Tròn 3 Lít - N59
Bình Tròn 3 Lít - N59
350.000 VNĐ360.000 VNĐ
Bình Con Gấu 3 Lít - N72
Bình Con Gấu 3 Lít - N72
275.000 VNĐ285.000 VNĐ
Bình Bầu 3 Lít - N75
Bình Bầu 3 Lít - N75
325.000 VNĐ335.000 VNĐ
Bình Trụ 3 Lít - N119
Bình Trụ 3 Lít - N119
310.000 VNĐ320.000 VNĐ
Bình Trụ 5.5 Lít - N56
Bình Trụ 5.5 Lít - N56
410.000 VNĐ420.000 VNĐ
Bình Bầu 5.5 Lít - N89
Bình Bầu 5.5 Lít - N89
395.000 VNĐ405.000 VNĐ
Bình Bầu 5.5 Lít - N109 Có Vòi
Bình Bầu 5.5 Lít - N109 Có Vòi
735.000 VNĐ745.000 VNĐ
Bình Bầu 6 Lít - N13
Bình Bầu 6 Lít - N13
640.000 VNĐ650.000 VNĐ
Bình Trụ 6 Lít - N14
Bình Trụ 6 Lít - N14
420.000 VNĐ430.000 VNĐ
Bình Vuông N128 - 6 Lít
Bình Vuông N128 - 6 Lít
370.000 VNĐ380.000 VNĐ
Bình Táo 6 Lít - 6L
Bình Táo 6 Lít - 6L
405.000 VNĐ415.000 VNĐ
Bình Bầu 6.5 Lít - N25
Bình Bầu 6.5 Lít - N25
365.000 VNĐ375.000 VNĐ
Bình Trụ 6.5 Lít - N45
Bình Trụ 6.5 Lít - N45
540.000 VNĐ550.000 VNĐ
Bình Trụ 6.5 Lit - N97
Bình Trụ 6.5 Lit - N97
540.000 VNĐ550.000 VNĐ
Bình Bầu 7 Lít - N11
Bình Bầu 7 Lít - N11
640.000 VNĐ650.000 VNĐ
Bình Bầu 7 Lít - N12
Bình Bầu 7 Lít - N12
690.000 VNĐ700.000 VNĐ
Bình Bầu 7 Lít - N13
Bình Bầu 7 Lít - N13
540.000 VNĐ550.000 VNĐ
Bình Trụ 7.5 Lít - N82
Bình Trụ 7.5 Lít - N82
590.000 VNĐ600.000 VNĐ
Bình Trái Cây 8 Lít - N101
Bình Trái Cây 8 Lít - N101
490.000 VNĐ500.000 VNĐ
Bình Vuông 8 Lít - N129
Bình Vuông 8 Lít - N129
Liên hệLiên hệ
Bình Táo 8 Lít - 8L
Bình Táo 8 Lít - 8L
635.000 VNĐ645.000 VNĐ
Bình Trụ 8.5 Lít - N43
Bình Trụ 8.5 Lít - N43
540.000 VNĐ550.000 VNĐ
Bình Bầu 8.5 Lít - N80
Bình Bầu 8.5 Lít - N80
640.000 VNĐ650.000 VNĐ
Bình Bầu 8.5 Lít - N80 Có Vòi
Bình Bầu 8.5 Lít - N80 Có Vòi
780.000 VNĐ790.000 VNĐ
Bình Bầu 10.5 Lít - N7
Bình Bầu 10.5 Lít - N7
830.000 VNĐ840.000 VNĐ
Bình Bầu 10.5 Lít - N7 Có Vòi
Bình Bầu 10.5 Lít - N7 Có Vòi
950.000 VNĐ960.000 VNĐ
Bình Trụ 11 Lít - N137C
Bình Trụ 11 Lít - N137C
950.000 VNĐ960.000 VNĐ
Bình Trụ 11 Lít - N44
Bình Trụ 11 Lít - N44
690.000 VNĐ700.000 VNĐ
Bình Bầu 11.6 Lít - N68
Bình Bầu 11.6 Lít - N68
805.000 VNĐ815.000 VNĐ
Bình Trụ 12 Lít - N42
Bình Trụ 12 Lít - N42
690.000 VNĐ700.000 VNĐ
Bình Trái Cây 12 Lít - N103
Bình Trái Cây 12 Lít - N103
590.000 VNĐ600.000 VNĐ
Bình Vuông 12 Lít - N131
Bình Vuông 12 Lít - N131
800.000 VNĐ810.000 VNĐ
Bình Táo 12 Lít - 12L
Bình Táo 12 Lít - 12L
805.000 VNĐ815.000 VNĐ
Bình Bầu 12.8 Lít - N9
Bình Bầu 12.8 Lít - N9
590.000 VNĐ600.000 VNĐ
Bình Trụ 13 Lít - N138c
Bình Trụ 13 Lít - N138c
1.050.000 VNĐ1.060.000 VNĐ
Bình Bầu 13 Lít - N15
Bình Bầu 13 Lít - N15
850.000 VNĐ860.000 VNĐ
Bình Bầu 13 Lít - N16
Bình Bầu 13 Lít - N16
850.000 VNĐ860.000 VNĐ
Bình Bầu 13.2 Lít - N6
Bình Bầu 13.2 Lít - N6
915.000 VNĐ925.000 VNĐ
Bình Bầu 13.2 Lít - N6 Có Vòi
Bình Bầu 13.2 Lít - N6 Có Vòi
1.050.000 VNĐ1.060.000 VNĐ
Bình Bầu 14 Lít - N9
Bình Bầu 14 Lít - N9
740.000 VNĐ735.000 VNĐ
Bình Bầu 15 Lít - N14
Bình Bầu 15 Lít - N14
735.000 VNĐ745.000 VNĐ
Bình Táo 15 Lít - 15L
Bình Táo 15 Lít - 15L
935.000 VNĐ945.000 VNĐ
Bình Trái Cây 15 Lít - N104
Bình Trái Cây 15 Lít - N104
690.000 VNĐ700.000 VNĐ
Bình Trụ 15 Lít - N113
Bình Trụ 15 Lít - N113
Liên hệLiên hệ
Bình Trụ 21 Lít - N83
Bình Trụ 21 Lít - N83
2.100.000 VNĐ2.200.000 VNĐ
Bình Bầu 22 Lít - N4
Bình Bầu 22 Lít - N4
1.800.000 VNĐ1.900.000 VNĐ
Bình Bầu 22 Lít - N4 Có Vòi
Bình Bầu 22 Lít - N4 Có Vòi
2.000.000 VNĐ2.100.000 VNĐ
Bình Trụ N123 - 24 Lít
Bình Trụ N123 - 24 Lít
2.350.000 VNĐ2.400.000 VNĐ
Bình Bầu 25 Lít - N3
Bình Bầu 25 Lít - N3
2.000.000 VNĐ2.100.000 VNĐ
Bình Bầu 25 Lít - N3 Có Vòi
Bình Bầu 25 Lít - N3 Có Vòi
2.200.000 VNĐ2.300.000 VNĐ
Bình Trụ 25 Lít - N22
Bình Trụ 25 Lít - N22
1.450.000 VNĐ1.500.000 VNĐ
Bình Trụ 25.3 Lít - N17
Bình Trụ 25.3 Lít - N17
2.250.000 VNĐ2.300.000 VNĐ
Bình Trụ 27.5 Lít - N28BIG
Bình Trụ 27.5 Lít - N28BIG
3.800.000 VNĐ3.850.000 VNĐ
Bình Bầu 30 Lít - N2
Bình Bầu 30 Lít - N2
2.200.000 VNĐ2.250.000 VNĐ
Bình Bầu 30 Lít - N2 Có Vòi
Bình Bầu 30 Lít - N2 Có Vòi
2.400.000 VNĐ2.450.000 VNĐ
Bình Trụ 30 Lít - N23
Bình Trụ 30 Lít - N23
1.850.000 VNĐ1.900.000 VNĐ
Bình Trụ 38 Lít - N18
Bình Trụ 38 Lít - N18
2.630.000 VNĐ2.650.000 VNĐ
Bình Bầu 41 Lít - N26 Có Vòi
Bình Bầu 41 Lít - N26 Có Vòi
3.000.000 VNĐ3.050.000 VNĐ
Bình Bầu 41 Lít - N26
Bình Bầu 41 Lít - N26
2.950.000 VNĐ3.000.000 VNĐ
BÌNH TRỤ N27Big - 43 Lít
BÌNH TRỤ N27Big - 43 Lít
4.450.000 VNĐ4.500.000 VNĐ
Bình Trụ 44.5 Lít - N19
Bình Trụ 44.5 Lít - N19
3.150.000 VNĐ3.200.000 VNĐ
Bình Trụ 63 Lít - N25
Bình Trụ 63 Lít - N25
5.600.000 VNĐ5.650.000 VNĐ
Bình Trụ 73 Lít - N1
Bình Trụ 73 Lít - N1
6.680.000 VNĐ7.000.000 VNĐ

Bình Hàn Quốc

Hỗ trợ trực tuyến
Nhân Viên Tư Vấn Mobile
Nhân Viên Tư Vấn Viettel
Nhân Viên Tư Vấn Vinaphone
Tư Vấn - Hướng Dẫn
Số Tài Khoản

 

AGRIBANK CÔNG TY TNHH TDTB

Số Tài Khoản: 6321 2010 11761

Chủ Tài Khoản: Công Ty TNHH Trà Thảo Dược Thanh Bình

Chi Nhánh: Chi Nhánh Bắc Sài Gòn

VIETCOMBANK

Số Tài Khoản: 0911 0000 04902

Chủ Tài Khoản: Nguyễn Văn Tiện

Chi Nhánh: TP.HCM

AGRIBANK

Số Tài Khoản: 1602 2052 52952

Chủ Tài Khoản: Nguyễn Văn Tiện

Chi Nhánh: TP.HCM

VIETTINBANK

Số Tài Khoản: 1070 0590 5387

Chủ Tài Khoản: Nguyễn Văn Tiện

Chi Nhánh: Bảo Lộc

 

MB BANK

Số Tài Khoản: 2020 1165 34008

Chủ Tài Khoản: Nguyễn Văn Tiện

Chi Nhánh: Quang Trung Gò Vấp TPHCM

 

TP BANK

Số Tài Khoản: 

Chủ Tài Khoản: Nguyễn Văn Tiện

Chi Nhánh: 

Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  7
 • Hôm nay:
  3227
 • Tuần này:
  18279
 • Tháng trước:
  56846
 • Tất cả:
  10738176
Thông tin liên hệ

Công Ty TNHH Thanh Bình - Chuyên cung cấp các loại: Bình Thủy Tinh, Hũ Ngâm Sâm, Bình sâm hàn quốc, Bình sâm việt nam, Các loại trà thảo mộc...

MST: 0315240037

Hotline: 0931 665 345 - 0963 665 345 - 0945 695 345 ( Mr:Bình )         

Địa chỉ: 119/24 Đường Bùi Quang Là, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP HCM

Đối với các tỉnh chúng tôi giao hàng tận nơi thông qua bưu điện, dịch vụ EMS  của bưu điện - Quý khách nhận hàng - Kiểm tra hàng - Thanh toán - Cảm ơn quý khách hàng đã ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua.

 

Fanpage

Website: http://caythuocquytribenh.com Facebook: www.facebook.com/thaoduocthanhbinhhcm/ Gmail: trathaoduocthanhbinh@gmail.com Zalo: 0931 665 345 - 0963 665 345

Thanh Bình Auto chuyên cung cấp đồ chơi xe hơi, màn hình android ô tôandroid box zestech uy tín nhất tại TPHCM

Loading...

Back To Top
Nguyễn Trường Tộ - 0909762XXX
441/114 Lê Văn Quới Bình Tân
Đặt mua 1 bình vn 1 lít cách đây 2 phút