• Công Ty TNHH Thanh Bình - Chuyên: Bình Thủy Tinh, Hũ Ngâm Sâm, Bình Sâm Hàn quốc, Bình Sâm Việt, Các loại thảo mộc...Hotline: 0963 665 345-0931 665 345-0945 695 345 (Mr.Bình) , Địa Chỉ: 119/24 Đường Bùi Quang Là, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP HCM.

Bình Trung Quốc

Hũ Sâm 1.8 Lít - Hs 1.8
Hũ Sâm 1.8 Lít - Hs 1.8
160.000 VNĐ180.000 VNĐ
Hũ Sâm 2.4 Lít - Hs 2.4
Hũ Sâm 2.4 Lít - Hs 2.4
170.000 VNĐ190.000 VNĐ
Hũ Sâm Trụ Trơn 3 Lít - HST3
Hũ Sâm Trụ Trơn 3 Lít - HST3
170.000 VNĐ190.000 VNĐ
Bình Trụ 3 Lít Kim Cương - KC 3L
Bình Trụ 3 Lít Kim Cương - KC 3L
180.000 VNĐ200.000 VNĐ
Hũ Sâm 3 Lít - HS3
Hũ Sâm 3 Lít - HS3
180.000 VNĐ200.000 VNĐ
Hũ Sâm 3 Lít có van - HS3
Hũ Sâm 3 Lít có van - HS3
190.000 VNĐ210.000 VNĐ
Hũ Sâm 5 Lít - Hs5
Hũ Sâm 5 Lít - Hs5
210.000 VNĐ230.000 VNĐ
Hũ Sâm 5 Lít có van - HS5
Hũ Sâm 5 Lít có van - HS5
230.000 VNĐ230.000 VNĐ
Hũ Sâm Trụ Trơn 12 Lit - HST12
Hũ Sâm Trụ Trơn 12 Lit - HST12
320.000 VNĐLiên hệ
Hũ Sâm Trụ Trơn 10 Lit - HST10
Hũ Sâm Trụ Trơn 10 Lit - HST10
300.000 VNĐLiên hệ
Hũ Sâm Trụ Trơn 8 Lit - HST8
Hũ Sâm Trụ Trơn 8 Lit - HST8
280.000 VNĐLiên hệ
Hũ Sâm Trụ Trơn 6 Lit - HST6
Hũ Sâm Trụ Trơn 6 Lit - HST6
250.000 VNĐLiên hệ
Bình Trụ 8 Lít Kim Cương - KC 8L
Bình Trụ 8 Lít Kim Cương - KC 8L
280.000 VNĐLiên hệ
Hũ Sâm Trụ 6 Lít - HST6
Hũ Sâm Trụ 6 Lít - HST6
250.000 VNĐ270.000 VNĐ
Bình Trụ 6 Lít Kim Cương - KC 6L
Bình Trụ 6 Lít Kim Cương - KC 6L
250.000 VNĐ270.000 VNĐ
Hũ Sâm 6 Lít - HS6
Hũ Sâm 6 Lít - HS6
250.000 VNĐ270.000 VNĐ
Hũ Sâm 6 Lít có van - HS6
Hũ Sâm 6 Lít có van - HS6
270.000 VNĐ290.000 VNĐ
Hũ Sâm Trụ 8 Lít - HST8
Hũ Sâm Trụ 8 Lít - HST8
280.000 VNĐ300.000 VNĐ
Bình Trụ 10 Lít Kim Cương
Bình Trụ 10 Lít Kim Cương
300.000 VNĐ320.000 VNĐ
Hũ Sâm Trụ 10 Lít - HST10
Hũ Sâm Trụ 10 Lít - HST10
300.000 VNĐ320.000 VNĐ
Hũ Sâm Trụ 12 Lít - HST12
Hũ Sâm Trụ 12 Lít - HST12
320.000 VNĐ340.000 VNĐ
Hũ Sâm Trụ Trơn 19 Lit - HST19
Hũ Sâm Trụ Trơn 19 Lit - HST19
400.000 VNĐLiên hệ
Hũ Sâm Trụ Trơn 15 Lit - HST15
Hũ Sâm Trụ Trơn 15 Lit - HST15
340.000 VNĐLiên hệ
Bình Trụ 15 Lít Kim Cương
Bình Trụ 15 Lít Kim Cương
340.000 VNĐ360.000 VNĐ
Hũ Sâm Trụ 15 Lít - HST15
Hũ Sâm Trụ 15 Lít - HST15
340.000 VNĐ360.000 VNĐ
Hũ Sâm Trụ 19 Lít - HST19
Hũ Sâm Trụ 19 Lít - HST19
400.000 VNĐ420.000 VNĐ
Hũ Sâm 25 Lít - HS25
Hũ Sâm 25 Lít - HS25
450.000 VNĐ650.000 VNĐ
Hũ Sâm Trụ 25 Lít - HST25
Hũ Sâm Trụ 25 Lít - HST25
680.000 VNĐLiên hệ
Hũ Sâm Trụ Trơn 25 Lit - HST25
Hũ Sâm Trụ Trơn 25 Lit - HST25
680.000 VNĐLiên hệ
Bình Trụ 38 Lít Kim Cương - KC 38L
Bình Trụ 38 Lít Kim Cương - KC 38L
850.000 VNĐLiên hệ
Bình Trụ 25 Lít Kim Cương - KC 25L
Bình Trụ 25 Lít Kim Cương - KC 25L
500.000 VNĐLiên hệ
Bình Trụ 20 Lít Kim Cương - KC 20L
Bình Trụ 20 Lít Kim Cương - KC 20L
420.000 VNĐLiên hệ
Bình thủy tinh nắp tím 20L
Bình thủy tinh nắp tím 20L
220.000 VNĐLiên hệ
Bình thủy tinh nắp tím 16L
Bình thủy tinh nắp tím 16L
200.000 VNĐLiên hệ
Bình thủy tinh nắp tím 12L
Bình thủy tinh nắp tím 12L
180.000 VNĐLiên hệ
Bình thủy tinh nắp tím 10L
Bình thủy tinh nắp tím 10L
160.000 VNĐLiên hệ
Bình thủy tinh nắp tím 8L
Bình thủy tinh nắp tím 8L
150.000 VNĐLiên hệ
Bình thủy tinh nắp tím 5L
Bình thủy tinh nắp tím 5L
130.000 VNĐLiên hệ
Bình thủy tinh nắp tím 3L
Bình thủy tinh nắp tím 3L
110.000 VNĐLiên hệ
Bình thủy tinh nắp tím 2L
Bình thủy tinh nắp tím 2L
90.000 VNĐLiên hệ
Bình caro nắp Thủy Tinh 35 lít
Bình caro nắp Thủy Tinh 35 lít
380.000 VNĐLiên hệ
Bình caro nắp nhựa có dây đai 35 lít
Bình caro nắp nhựa có dây đai 35 lít
370.000 VNĐLiên hệ
Bình caro nắp nhựa có dây đai 28 lít
Bình caro nắp nhựa có dây đai 28 lít
310.000 VNĐLiên hệ
Bình caro nắp nhựa có dây đai 24 lít
Bình caro nắp nhựa có dây đai 24 lít
270.000 VNĐLiên hệ
Bình Chum Hoa Sen Cá Chép 30 Lit - SC30
Bình Chum Hoa Sen Cá Chép 30 Lit - SC30
710.000 VNĐLiên hệ
Bình Chum Hoa Sen Cá Chép 25 Lit - SC25
Bình Chum Hoa Sen Cá Chép 25 Lit - SC25
615.000 VNĐLiên hệ
Bình Chum Hoa Sen Cá Chép 19 Lit - SC19
Bình Chum Hoa Sen Cá Chép 19 Lit - SC19
545.000 VNĐLiên hệ
Bình Chum Hoa Sen Cá Chép 15 Lit - SC15
Bình Chum Hoa Sen Cá Chép 15 Lit - SC15
435.000 VNĐLiên hệ
Bình Chum Hoa Sen Cá Chép 10 Lit - SC10
Bình Chum Hoa Sen Cá Chép 10 Lit - SC10
345.000 VNĐLiên hệ
Bình Chum Hoa Sen Cá Chép 8 Lit - SC8
Bình Chum Hoa Sen Cá Chép 8 Lit - SC8
300.000 VNĐLiên hệ
Bình Chum Hoa Sen Cá Chép 6 Lit - SC6
Bình Chum Hoa Sen Cá Chép 6 Lit - SC6
220.000 VNĐLiên hệ
Bình chum họa tiết long phụng 30L
Bình chum họa tiết long phụng 30L
710.000 VNĐLiên hệ
Bình chum họa tiết long phụng 25L
Bình chum họa tiết long phụng 25L
615.000 VNĐLiên hệ
Bình chum họa tiết long phụng 19L
Bình chum họa tiết long phụng 19L
545.000 VNĐLiên hệ
Bình chum họa tiết long phụng 15L
Bình chum họa tiết long phụng 15L
435.000 VNĐLiên hệ
Bình chum họa tiết long phụng 10L
Bình chum họa tiết long phụng 10L
345.000 VNĐLiên hệ
Bình chum họa tiết long phụng 8L
Bình chum họa tiết long phụng 8L
300.000 VNĐLiên hệ
Bình chum họa tiết long phụng 6L
Bình chum họa tiết long phụng 6L
220.000 VNĐLiên hệ
Bình keo thủy tinh nắp nhựa 20 lít
Bình keo thủy tinh nắp nhựa 20 lít
260.000 VNĐLiên hệ
Bình keo thủy tinh nắp nhựa 10 lít
Bình keo thủy tinh nắp nhựa 10 lít
160.000 VNĐLiên hệ
Bình keo thủy tinh nắp nhựa 7 lít
Bình keo thủy tinh nắp nhựa 7 lít
150.000 VNĐLiên hệ
Bình keo thủy tinh nắp nhựa 5 lít
Bình keo thủy tinh nắp nhựa 5 lít
130.000 VNĐLiên hệ
Bình keo thủy tinh nắp nhựa 4 lít
Bình keo thủy tinh nắp nhựa 4 lít
125.000 VNĐLiên hệ
Bình keo thủy tinh nắp nhựa 3 lít
Bình keo thủy tinh nắp nhựa 3 lít
100.000 VNĐLiên hệ
Bình keo thủy tinh nắp nhựa 2 lít
Bình keo thủy tinh nắp nhựa 2 lít
80.000 VNĐLiên hệ
Bình keo thủy tinh nắp nhựa 1 lít
Bình keo thủy tinh nắp nhựa 1 lít
65.000 VNĐLiên hệ
Bình bí trơn 36 Lít
Bình bí trơn 36 Lít
620.000 VNĐLiên hệ
Bình bí trơn 20 Lít
Bình bí trơn 20 Lít
400.000 VNĐLiên hệ
Bình bí trơn 10 Lít
Bình bí trơn 10 Lít
230.000 VNĐLiên hệ
Bình bí sọc 36 Lít
Bình bí sọc 36 Lít
620.000 VNĐLiên hệ
Bình bí sọc 20 Lít
Bình bí sọc 20 Lít
400.000 VNĐLiên hệ
Bình bí sọc 15 Lít
Bình bí sọc 15 Lít
295.000 VNĐLiên hệ
Bình bí sọc 10 Lít
Bình bí sọc 10 Lít
230.000 VNĐLiên hệ
Bình rượu pha lê 4.5 Lít Van
Bình rượu pha lê 4.5 Lít Van
450.000 VNĐLiên hệ
Bình rượu pha lê 3.5 Lít Van
Bình rượu pha lê 3.5 Lít Van
420.000 VNĐLiên hệ
Bình chum HD 12-3 4.25 Lít
Bình chum HD 12-3 4.25 Lít
190.000 VNĐLiên hệ
Bình chum HD 12-2 7.6 Lít
Bình chum HD 12-2 7.6 Lít
280.000 VNĐLiên hệ
Bình chum HD 12-1 9.6 Lít
Bình chum HD 12-1 9.6 Lít
300.000 VNĐLiên hệ
Bình quả nổi T 15 Lít
Bình quả nổi T 15 Lít
330.000 VNĐLiên hệ
Bình quả nổi T 10 Lít
Bình quả nổi T 10 Lít
290.000 VNĐLiên hệ
Bình sọc khế 8897 8 Lít Van
Bình sọc khế 8897 8 Lít Van
290.000 VNĐLiên hệ
Bình lạc đà 10 Lít
Bình lạc đà 10 Lít
280.000 VNĐLiên hệ
Bình lạc đà 8 Lít
Bình lạc đà 8 Lít
260.000 VNĐLiên hệ
Bình lạc đà 5 Lít
Bình lạc đà 5 Lít
200.000 VNĐLiên hệ
Bình thủy tinh Chùm nho nổi 28 lít
Bình thủy tinh Chùm nho nổi 28 lít
680.000 VNĐLiên hệ
Bình thủy tinh Chùm nho nổi 20 lít
Bình thủy tinh Chùm nho nổi 20 lít
420.000 VNĐLiên hệ
Bình Eo Trơn 15 Lit - Bình Ngâm Rượu 15 Lit - ET15
Bình Eo Trơn 15 Lit - Bình Ngâm Rượu 15 Lit - ET15
340.000 VNĐLiên hệ
Bình Eo Trơn 10 Lit - Bình Ngâm Rượu 10 Lit - ET10
Bình Eo Trơn 10 Lit - Bình Ngâm Rượu 10 Lit - ET10
300.000 VNĐLiên hệ
Bình Eo Trơn 6 Lit - Bình Ngâm Rượu 6 Lit - ET6
Bình Eo Trơn 6 Lit - Bình Ngâm Rượu 6 Lit - ET6
200.000 VNĐLiên hệ

Bình Trung Quốc

Hỗ trợ trực tuyến
Nhân Viên Tư Vấn Mobile
Nhân Viên Tư Vấn Viettel
Nhân Viên Tư Vấn Vinaphone
Tư Vấn - Hướng Dẫn
Số Tài Khoản

 

AGRIBANK CÔNG TY TNHH TDTB

Số Tài Khoản: 6321 2010 11761

Chủ Tài Khoản: Công Ty TNHH Trà Thảo Dược Thanh Bình

Chi Nhánh: Chi Nhánh Bắc Sài Gòn

VIETCOMBANK

Số Tài Khoản: 0911 0000 04902

Chủ Tài Khoản: Nguyễn Văn Tiện

Chi Nhánh: TP.HCM

AGRIBANK

Số Tài Khoản: 1602 2052 52952

Chủ Tài Khoản: Nguyễn Văn Tiện

Chi Nhánh: TP.HCM

VIETTINBANK

Số Tài Khoản: 1070 0590 5387

Chủ Tài Khoản: Nguyễn Văn Tiện

Chi Nhánh: Bảo Lộc

 

MB BANK

Số Tài Khoản: 2020 1165 34008

Chủ Tài Khoản: Nguyễn Văn Tiện

Chi Nhánh: Quang Trung Gò Vấp TPHCM

 

TP BANK

Số Tài Khoản: 

Chủ Tài Khoản: Nguyễn Văn Tiện

Chi Nhánh: 

Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  7
 • Hôm nay:
  3227
 • Tuần này:
  18279
 • Tháng trước:
  56846
 • Tất cả:
  10738176
Thông tin liên hệ

Công Ty TNHH Thanh Bình - Chuyên cung cấp các loại: Bình Thủy Tinh, Hũ Ngâm Sâm, Bình sâm hàn quốc, Bình sâm việt nam, Các loại trà thảo mộc...

MST: 0315240037

Hotline: 0931 665 345 - 0963 665 345 - 0945 695 345 ( Mr:Bình )         

Địa chỉ: 119/24 Đường Bùi Quang Là, Phường 12, Quận Gò Vấp, TP HCM

Đối với các tỉnh chúng tôi giao hàng tận nơi thông qua bưu điện, dịch vụ EMS  của bưu điện - Quý khách nhận hàng - Kiểm tra hàng - Thanh toán - Cảm ơn quý khách hàng đã ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua.

 

Fanpage

Website: http://caythuocquytribenh.com Facebook: www.facebook.com/thaoduocthanhbinhhcm/ Gmail: trathaoduocthanhbinh@gmail.com Zalo: 0931 665 345 - 0963 665 345

Thanh Bình Auto chuyên cung cấp đồ chơi xe hơi, màn hình android ô tôandroid box zestech uy tín nhất tại TPHCM

Loading...

Back To Top
Nguyễn Trường Tộ - 0909762XXX
441/114 Lê Văn Quới Bình Tân
Đặt mua 1 bình vn 1 lít cách đây 2 phút