• Công Ty TNHH Thanh Bình - Chuyên: Bình Thủy Tinh, Hũ Ngâm Sâm, Bình Sâm Hàn quốc, Bình Sâm Việt, Các loại thảo mộc...Hotline: 0963 665 345-0931 665 345-0945 695 345 (Mr.Bình)

Bình Hàn Quốc

Bình Bầu 2 lít - N33
Bình Bầu 2 lít - N33
215.000 VNĐ225.000 VNĐ
Bình Tròn 2 Lít - N84
Bình Tròn 2 Lít - N84
295.000 VNĐ305.000 VNĐ
Bình Trụ 2 lít - N36
Bình Trụ 2 lít - N36
215.000 VNĐ225.000 VNĐ
Bình Bầu 2 lít - N28
Bình Bầu 2 lít - N28
235.000 VNĐ245.000 VNĐ
Bình Trụ 2 lít - N22
Bình Trụ 2 lít - N22
245.000 VNĐ255.000 VNĐ
Bình Trụ 1.5 Lít - N61
Bình Trụ 1.5 Lít - N61
205.000 VNĐ215.000 VNĐ
Bình Tròn 180mL - N55
Bình Tròn 180mL - N55
90.000 VNĐ100.000 VNĐ
Bình Tròn 250mL - N62
Bình Tròn 250mL - N62
85.000 VNĐ95.000 VNĐ
Bình Tròn 360mL - N54
Bình Tròn 360mL - N54
95.000 VNĐ105.000 VNĐ
Bình Chai Lọ 450mL - N96
Bình Chai Lọ 450mL - N96
120.000 VNĐ130.000 VNĐ
Bình Tròn 500mL - N30
Bình Tròn 500mL - N30
125.000 VNĐ135.000 VNĐ
Bình Tròn 500 Ml - N53
Bình Tròn 500 Ml - N53
125.000 VNĐ135.000 VNĐ
Bình Bầu 600 ml - N32
Bình Bầu 600 ml - N32
120.000 VNĐ130.000 VNĐ
Bình Bầu 660 Ml - N29
Bình Bầu 660 Ml - N29
130.000 VNĐ140.000 VNĐ
Bình Chai Lọ 750ML - N67
Bình Chai Lọ 750ML - N67
145.000 VNĐ155.000 VNĐ
Bình Bầu 750mL - N107
Bình Bầu 750mL - N107
135.000 VNĐ145.000 VNĐ
Bình Bầu 800 Ml - N31
Bình Bầu 800 Ml - N31
130.000 VNĐ140.000 VNĐ
Bình Tròn 800 Ml - N52
Bình Tròn 800 Ml - N52
155.000 VNĐ165.000 VNĐ
Bình Trụ 860 Ml - N76
Bình Trụ 860 Ml - N76
165.000 VNĐ175.000 VNĐ
Bình Tròn 900 Ml - N93
Bình Tròn 900 Ml - N93
185.000 VNĐ195.000 VNĐ
Bình Trụ 2.1 Lít - N73
Bình Trụ 2.1 Lít - N73
245.000 VNĐ255.000 VNĐ
Bình Tròn 2.3 Lít - N110
Bình Tròn 2.3 Lít - N110
245.000 VNĐ255.000 VNĐ
Bình Trụ 2.4 Lít - N26
Bình Trụ 2.4 Lít - N26
275.000 VNĐ285.000 VNĐ
Bình Bầu 2.4 Lít - N63
Bình Bầu 2.4 Lít - N63
215.000 VNĐ225.000 VNĐ
Bình Bầu 2.5 Lít - N20
Bình Bầu 2.5 Lít - N20
245.000 VNĐ255.000 VNĐ
Bình Trụ 2.5 Lít - N21
Bình Trụ 2.5 Lít - N21
255.000 VNĐ265.000 VNĐ
Bình Bầu 2.5 Lít - N27
Bình Bầu 2.5 Lít - N27
250.000 VNĐ260.000 VNĐ
Bình Trụ 2.5 Lít - N35
Bình Trụ 2.5 Lít - N35
235.000 VNĐ245.000 VNĐ
Bình Tròn 2.5 Lít - N85
Bình Tròn 2.5 Lít - N85
330.000 VNĐ340.000 VNĐ
Bình Trụ 2.5 Lít - N88
Bình Trụ 2.5 Lít - N88
325.000 VNĐ335.000 VNĐ
Bình Trụ Bầu 2.5 Lít - N120
Bình Trụ Bầu 2.5 Lít - N120
235.000 VNĐ245.000 VNĐ
Bình Trụ Bầu 2.5 Lít - N121
Bình Trụ Bầu 2.5 Lít - N121
235.000 VNĐ245.000 VNĐ
Bình Ovan 3 Lít - N39
Bình Ovan 3 Lít - N39
340.000 VNĐ350.000 VNĐ
Bình OVan 3 Lít - N41
Bình OVan 3 Lít - N41
340.000 VNĐ350.000 VNĐ
Bình Trụ 3 Lít - N48
Bình Trụ 3 Lít - N48
295.000 VNĐ315.000 VNĐ
Bình Bầu 3 Lít - N57
Bình Bầu 3 Lít - N57
310.000 VNĐ320.000 VNĐ
Bình Tròn 3 Lít - N59
Bình Tròn 3 Lít - N59
350.000 VNĐ360.000 VNĐ
Bình Con Gấu 3 Lít - N72
Bình Con Gấu 3 Lít - N72
275.000 VNĐ285.000 VNĐ
Bình Bầu 3 Lít - N75
Bình Bầu 3 Lít - N75
325.000 VNĐ335.000 VNĐ
Bình Trụ 3 Lít - N119
Bình Trụ 3 Lít - N119
310.000 VNĐ320.000 VNĐ
Bình Trụ 5.5 Lít - N56
Bình Trụ 5.5 Lít - N56
410.000 VNĐ420.000 VNĐ
Bình Bầu 5.5 Lít - N89
Bình Bầu 5.5 Lít - N89
395.000 VNĐ405.000 VNĐ
Bình Bầu 5.5 Lít - N109 Có Vòi
Bình Bầu 5.5 Lít - N109 Có Vòi
735.000 VNĐ745.000 VNĐ
Bình Bầu 6 Lít - N13
Bình Bầu 6 Lít - N13
640.000 VNĐ650.000 VNĐ
Bình Trụ 6 Lít - N14
Bình Trụ 6 Lít - N14
420.000 VNĐ430.000 VNĐ
Bình Vuông N128 - 6 Lít
Bình Vuông N128 - 6 Lít
370.000 VNĐ380.000 VNĐ
Bình Táo 6 Lít - 6L
Bình Táo 6 Lít - 6L
405.000 VNĐ415.000 VNĐ
Bình Bầu 6.5 Lít - N25
Bình Bầu 6.5 Lít - N25
365.000 VNĐ375.000 VNĐ
Bình Trụ 6.5 Lít - N45
Bình Trụ 6.5 Lít - N45
540.000 VNĐ550.000 VNĐ
Bình Trụ 6.5 Lit - N97
Bình Trụ 6.5 Lit - N97
540.000 VNĐ550.000 VNĐ
Bình Bầu 7 Lít - N11
Bình Bầu 7 Lít - N11
640.000 VNĐ650.000 VNĐ
Bình Bầu 7 Lít - N12
Bình Bầu 7 Lít - N12
690.000 VNĐ700.000 VNĐ
Bình Bầu 7 Lít - N13
Bình Bầu 7 Lít - N13
540.000 VNĐ550.000 VNĐ
Bình Trụ 7.5 Lít - N82
Bình Trụ 7.5 Lít - N82
590.000 VNĐ600.000 VNĐ
Bình Trái Cây 8 Lít - N101
Bình Trái Cây 8 Lít - N101
490.000 VNĐ500.000 VNĐ
Bình Vuông 8 Lít - N129
Bình Vuông 8 Lít - N129
Liên hệLiên hệ
Bình Táo 8 Lít - 8L
Bình Táo 8 Lít - 8L
635.000 VNĐ645.000 VNĐ
Bình Trụ 8.5 Lít - N43
Bình Trụ 8.5 Lít - N43
540.000 VNĐ550.000 VNĐ
Bình Bầu 8.5 Lít - N80
Bình Bầu 8.5 Lít - N80
640.000 VNĐ650.000 VNĐ
Bình Bầu 8.5 Lít - N80 Có Vòi
Bình Bầu 8.5 Lít - N80 Có Vòi
780.000 VNĐ790.000 VNĐ
Mua bán rễ cau ở huyện Hóc Môn giúp bồi bổ sinh lý hiệu quả nhất
Mua bán rễ cau ở huyện Hóc Môn giúp bồi bổ sinh lý hiệu quả nhất
150.000 VNĐLiên hệ
Bình Bầu 10.5 Lít - N7
Bình Bầu 10.5 Lít - N7
830.000 VNĐ840.000 VNĐ
Bình Bầu 10.5 Lít - N7 Có Vòi
Bình Bầu 10.5 Lít - N7 Có Vòi
950.000 VNĐ960.000 VNĐ
Bình Trụ 11 Lít - N137C
Bình Trụ 11 Lít - N137C
950.000 VNĐ960.000 VNĐ
Bình Trụ 11 Lít - N44
Bình Trụ 11 Lít - N44
690.000 VNĐ700.000 VNĐ
Bình Bầu 11.6 Lít - N68
Bình Bầu 11.6 Lít - N68
805.000 VNĐ815.000 VNĐ
Bình Trụ 12 Lít - N42
Bình Trụ 12 Lít - N42
690.000 VNĐ700.000 VNĐ
Bình Trái Cây 12 Lít - N103
Bình Trái Cây 12 Lít - N103
590.000 VNĐ600.000 VNĐ
Bình Vuông 12 Lít - N131
Bình Vuông 12 Lít - N131
800.000 VNĐ810.000 VNĐ
Bình Táo 12 Lít - 12L
Bình Táo 12 Lít - 12L
805.000 VNĐ815.000 VNĐ
Bình Bầu 12.8 Lít - N9
Bình Bầu 12.8 Lít - N9
590.000 VNĐ600.000 VNĐ
Bình Trụ 13 Lít - N138c
Bình Trụ 13 Lít - N138c
1.050.000 VNĐ1.060.000 VNĐ
Bình Bầu 13 Lít - N15
Bình Bầu 13 Lít - N15
850.000 VNĐ860.000 VNĐ
Bình Bầu 13 Lít - N16
Bình Bầu 13 Lít - N16
850.000 VNĐ860.000 VNĐ
Bình Bầu 13.2 Lít - N6
Bình Bầu 13.2 Lít - N6
915.000 VNĐ925.000 VNĐ
Bình Bầu 13.2 Lít - N6 Có Vòi
Bình Bầu 13.2 Lít - N6 Có Vòi
1.050.000 VNĐ1.060.000 VNĐ
Bình Bầu 14 Lít - N9
Bình Bầu 14 Lít - N9
740.000 VNĐ735.000 VNĐ
Bình Bầu 15 Lít - N14
Bình Bầu 15 Lít - N14
735.000 VNĐ745.000 VNĐ
Bình Táo 15 Lít - 15L
Bình Táo 15 Lít - 15L
935.000 VNĐ945.000 VNĐ
Bình Trái Cây 15 Lít - N104
Bình Trái Cây 15 Lít - N104
690.000 VNĐ700.000 VNĐ
Bình Trụ 21 Lít - N83
Bình Trụ 21 Lít - N83
2.100.000 VNĐ2.200.000 VNĐ
Bình Bầu 22 Lít - N4
Bình Bầu 22 Lít - N4
1.800.000 VNĐ1.900.000 VNĐ
Bình Bầu 22 Lít - N4 Có Vòi
Bình Bầu 22 Lít - N4 Có Vòi
2.000.000 VNĐ2.100.000 VNĐ
Bình Trụ N123 - 24 Lít
Bình Trụ N123 - 24 Lít
2.350.000 VNĐ2.400.000 VNĐ
Bình Bầu 25 Lít - N3
Bình Bầu 25 Lít - N3
2.000.000 VNĐ2.100.000 VNĐ
Bình Bầu 25 Lít - N3 Có Vòi
Bình Bầu 25 Lít - N3 Có Vòi
2.200.000 VNĐ2.300.000 VNĐ
Bình Trụ 25 Lít - N22
Bình Trụ 25 Lít - N22
1.450.000 VNĐ1.500.000 VNĐ
Bình Trụ 25.3 Lít - N17
Bình Trụ 25.3 Lít - N17
2.250.000 VNĐ2.300.000 VNĐ
Bình Trụ 27.5 Lít - N28BIG
Bình Trụ 27.5 Lít - N28BIG
3.800.000 VNĐ3.850.000 VNĐ
Bình Bầu 30 Lít - N2
Bình Bầu 30 Lít - N2
2.200.000 VNĐ2.250.000 VNĐ
Bình Bầu 30 Lít - N2 Có Vòi
Bình Bầu 30 Lít - N2 Có Vòi
2.400.000 VNĐ2.450.000 VNĐ
Bình Trụ 30 Lít - N23
Bình Trụ 30 Lít - N23
1.850.000 VNĐ1.900.000 VNĐ
Bình Trụ 38 Lít - N18
Bình Trụ 38 Lít - N18
2.630.000 VNĐ2.650.000 VNĐ
Bình Bầu 41 Lít - N26 Có Vòi
Bình Bầu 41 Lít - N26 Có Vòi
3.000.000 VNĐ3.050.000 VNĐ
Bình Bầu 41 Lít - N26
Bình Bầu 41 Lít - N26
2.950.000 VNĐ3.000.000 VNĐ
BÌNH TRỤ N27Big - 43 Lít
BÌNH TRỤ N27Big - 43 Lít
4.450.000 VNĐ4.500.000 VNĐ
Bình Trụ 44.5 Lít - N19
Bình Trụ 44.5 Lít - N19
3.150.000 VNĐ3.200.000 VNĐ
Bình Trụ 63 Lít - N25
Bình Trụ 63 Lít - N25
5.600.000 VNĐ5.650.000 VNĐ
Bình Trụ 73 Lít - N1
Bình Trụ 73 Lít - N1
6.680.000 VNĐ7.000.000 VNĐ

Bình Hàn Quốc

Hỗ trợ trực tuyến
Nhân Viên Tư Vấn Mobile
Nhân Viên Tư Vấn Viettel
Nhân Viên Tư Vấn Vinaphone
Tư Vấn - Hướng Dẫn
Thống kê truy cập
 • Trực tuyến:
  19
 • Hôm nay:
  2465
 • Tuần này:
  61304
 • Tháng trước:
  118693
 • Tất cả:
  4129417
Thông tin liên hệ

Công Ty TNHH Thanh Bình - Chuyên cung cấp các loại: Bình Thủy Tinh, Hũ Ngâm Sâm, Bình sâm hàn quốc, Bình sâm việt nam, Các loại trà thảo mộc...

MST: 0315240037

Hotline: 0931 665 345 - 0963 665 345 - 0945 695 345 ( Mr:Bình )         

Địa chỉ:  185/6 Đường 28, Phường 6, Quận Gò Vấp ( Giao lê đức thọ đi vào )

Đối với các tỉnh chúng tôi giao hàng tận nơi thông qua bưu điện, dịch vụ EMS  của bưu điện - Quý khách nhận hàng - Kiểm tra hàng - Thanh toán - Cảm ơn quý khách hàng đã ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua.

 

Fanpage

Website: http://caythuocquytribenh.com Facebook: www.facebook.com/thaoduocthanhbinhhcm/ Gmail: trathaoduocthanhbinh@gmail.com Zalo: 0931 665 345 - 0963 665 345

Thanh Bình Auto chuyên cung cấp đồ chơi xe hơi chất lượng cao tại TPHCM

Loading...

Back To Top
Nguyễn Trường Tộ - 0909762XXX
441/114 Lê Văn Quới Bình Tân
Đặt mua 1 bình vn 1 lít cách đây 2 phút